O mnie

Dr Agnieszka Pyl-Kutrzepa

Ekspert z zakresu gleboznawstwa i gleboznawczej klasyfikacji gruntów z ponad 15 letnim doświadczeniem, specjalista z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz planowania przestrzennego obszarów wiejskich.

Biegły sądowy.

Wieloletni pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ekspert krajowy w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej ds. ochrony gleb i rozwoju obszarów wiejskich.

Współautor dokumentu Komisji Europejskiej pt: Guidelines on the best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing (Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie ograniczania, łagodzenia i kompensowania procesu zasklepiania gleb), Bruksela, 2012.

Prelegent na licznych kongresach i konferencjach naukowych, wykładowca akademicki. Autor artykułów w czasopismach naukowych.

Uczestnik licznych szkoleń branżowych zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. w Chinach i na Tajwanie.

Referencje: